Letöltés: MS Word PDF
Befogadó nyilatkozat

 

……………………………………. mint a ………………. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, … m2 alapterületű, ….… szobás, természetben ………………………… (város/község neve), ….…………… út/utca/tér … szám … emelet … ajtó alatt található összkomfortos társasházi öröklakás tulajdonosa úgy nyilatkozom, hogy …………….………………..név, …………………..sz.ig.sz. természetes személy, lakásomban életvitel szerűen tartózkodik.

 

Jelen Befogadó nyilatkozatot azért bocsátottam ki, hogy ……………………………..név, …………………..sz.ig.sz. természetes személy, lakásomba - A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26.§ (3) bekezdésére értelmében lakcímként bejelentkezhessen.

 

 

Kelt: ………………… (város/község neve), ……… év …………… hó ... napján.

Befogadó
……………………………………………..

Befogadott
……………………………………………..

Előttünk mint tanúk előtt:

1.
Név:………………………………………..

Cím:………………………………………..

2.
Név:………………………………………..

Cím:………………………………………..